Zalyztsi is een dorp van ongeveer 2600 inwoners in het westen van Oekraïne, gastvrij en saamhorig, maar getekend door armoede en werkloosheid. Gebrek aan werk en inkomen drijft mensen naar Rusland, Polen of West-Europa, lang niet altijd legaal. Grootouders voeden de kinderen op als de ouders elders werken. Speelgelegenheid is er nauwelijks, voor arme gezinnen is leren onbereikbaar.

Oleg Boiko

Oleg Boiko is een jongeman uit Zalyztsi. Hij zocht zonder werk- en verblijfsvergunning zijn geluk in ons land. Ben van Dorp leerde hem èn zijn verhalen kennen. Er groeide een hechte vriendschap tussen hun beider families.


Olegs verhalen, ‘die gehoord moeten worden’, vormen de inhoud van Bens boek ‘Over grenzen’, uitgegeven door deKeyzervanAken (Rotterdam, 2015). Ben en Oleg willen de opbrengst van het boek aanwenden voor de kinderen van Zalyztsi.

Hun gezamenlijke ambitie is meer kansen voor de kinderen in het dorp. Ambitie die vorm krijgt in een project waarin de thema’s spelen, leren en werken centraal staan. En dan vooral een project gebaseerd op samen denken, samen doen.


Oleg en zijn dorpsgenoten bedenken en zoeken uit wat nodig is om kinderen meer kansen te bieden. Dat levert concrete plannen op. Ze bespreken die met Ben en de stichting De Oranje Kastanje. Samen werken Oekraïners en Nederlanders aan de uitvoering. De stichting vervult daarbij een ondersteunende rol.

Het project 'spelen, leren, werken'


Spelen

Een speeltuin aan de rand van het lokale meer is de concrete uitwerking van het thema spelen. De gemeente stelde er grond voor beschikbaar. Oleg Boiko verzamelde al in 2016 oud speelmateriaal, knapte het op en plaatste de toestellen. Zijn bedrijfje leverde de menskracht hiervoor en droeg een deel van de kosten. De opbrengst van ‘Over Grenzen’ leverde het andere deel. In 2018 staken leerlingen van scholengemeenschap Wolfert van Borselen de handen uit de mouwen en maakten ter plaatse, onder begeleiding, een skatebaan. Maar er gebeurde meer: leerlingen van de school daar en die uit Nederland vonden elkaar als vrienden.


De speelplaats is nog niet klaar. Een strandje erbij zou leuk zijn, vinden inwoners en kinderen van Zalyztsi. Goed toegankelijk en vooral veilig. Concreet plan voor het komende jaar.


De gemeente Zalyztsi neemt het onderhoud van de speelplaats voor haar rekening.


Leren
Er zijn intussen goede contacten met de lokale school. De Oranje Kastanje wil kinderen sponsoren door hun leermiddelen te betalen als de ouders daar geen geld voor hebben. Zo komt leren binnen handbereik. De school in Zalyztsi denkt mee over een concreet plan van uitvoering voor 2019.


Werken
Het aannemersbedrijf van Oleg Boiko geeft jonge mensen kansen om aan werk te komen, geld te verdienen en een vak te leren. Oleg richt zich in overleg met De Oranje Kastanje met name op jonge mensen die dreigen weg te zakken in niets doen en in alcoholverslaving. De afgelopen twee jaar heeft hij acht jonge mannen aan werk, aan een toekomst en aan een goed bestaan geholpen.

Stichting De Oranje Kastanje

Oranje staat in Oekraïne voor de kleur van de oranje revolutie in 2004 die voor democratie had moeten zorgen. De kastanje is de vrucht van geluk die je bij je kunt dragen, en die je regelmatig moet oppoetsen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24434006

Ukraine 3000


De tijd heeft

verzwegen wortels opgegraven

toevertrouwd aan de wind


Zie, de kastanje

ze fier als bloesems dragen

opgeheven

wachtend

op het rapende kind


wat in open verwondering

haar schat

bij name noemt

de glans

van haar oorsprong hervindt


Teuntje Verheul Vreugdenhil, uit de bundel ‘Vandaag kwam de wind van zee’


De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door:

• de verkoop van het boek ‘Over grenzen’ te bestellen voor €15 via oranjekastanje@gmail.com en te koop in de boekwinkel;

• scholengemeenschap Wolfert van Borselen, die het project ondersteunt met geld en menskracht van scholieren;

• diaconie van de Remonstrantse kerk Rotterdam (seizoen 2018-2019)

• Di Più, Paul Burger, www.di-piu.nl


Ons RSIN-nummer is: 81928694

• vrijwillige giften; deze zijn van harte welkom op
IBAN-nummer NL 43 INGB 0004 7166 47 t.n.v. St. De Oranje Kastanje.