Jaarverslag'De Oranje Kastanje'

2019

Vergaderingen bestuur

In 2019 vergaderde het bestuur op 4 juni 2019 en 24 september 2019. De activiteiten van de stichting werden voortgezet, de nadruk verschuift van spelen naar leren.

Stageweek Wolfert van Borselen 20 – 27 april

Voor de tweede keer gingen leerlingen van scholengemeenschap Wolfert van Borselen op stageweek naar Zalyztsi. Aanleggen van een strandje, op zich aantrekkelijk, bleek te gevaarlijk vanwege glas onder water. Een plan voor zwembad bleek naar de onze mening onvoldoende doordacht om aan de uitvoering te beginnen, wat eveneens te veel risico’s met zich meebracht. Scholengemeenschap Wolfert van Borselen schonk 5 trampolines. De leerlingen hebben ze geplaatst, twee in de speeltuin, twee bij de crèche, één bij de school in een dorp verderop. De stageweek is verder ingevuld met opknappen van de andere speeltoestellen.
Bezoeken aan Potchajiv, Kremenets en Lviv waren historisch/culturele bijdrages aan de stageweek.
Ook in 2020 zal weer een groepje leerlingen een stageweek naar Zalyzsti gaan. Het is ook weer zaak deze week grondig voor te bereiden.

Ontwikkelingen rond spelen, leren, werken.

Spelen
De speeltuin zal volgend jaar niet worden uitgebreid. Het onderhoud gebeurt in beginsel door de gemeente Zalyzsti. De leerlingen van Wolfert van Borselen kunnen er wel een bijdrage aan leveren. Veiligheid van de speeltuin en van het speelmateriaal zal te allen tijde onder de aandacht moeten blijven.

Leren
Dit tweede aandachtspunt willen we, nu met de aanleg van de speeltuin de mogelijkheden om te spelen verruimd zijn, meer nadruk gaan geven.

Computers
Als stimulans konden we tien computers en tien beeldschermen op transport stellen. Een gift van een bedrijf in de omgeving van Vlaardingen.
Ook schonk het Geuzencollege in Vlaardingen een aantal laptops t.b.v. leerlingen op de lokale school.

Bijlessen
De Oranje Kastanje wil voor kinderen die niet kunnen meekomen op school betaalde bijlessen door bevoegde docenten gaan organiseren en financieren. De school daar heeft docenten die dit tegen een geringe vergoeding voor hun rekening willen nemen. Onze man daar, Oleg Boiko, neemt de selectie en planning op zich.

Uitwisseling leerlingen
Uitwisseling van bijvoorbeeld enkele leerlingen uit Zalyztsi leeftijd 13/14 jaar die wat Engels spreken kwam aan de orde. Contacten daarover met de jeugdwerker van de Protestantse Gemeente Vlaardingen hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.

Werken
Het bedrijf van Oleg Boiko, onze projectleider in Zalytzsti, heeft ‘s winters 8 vaste medewerkers in vaste dienst die 'sociaal van ver zijn gekomen'. Enkelen van hen hebben potentie om meer te kunnen dan ze nu kunnen laten zien. Oleg zal met hen bespreken wat ze nodig hebben om een vervolgstap te kunnen zetten, dat kan variëren van begeleiding, tot scholing of bijvoorbeeld een rijbewijs.

Nieuw contact
Een verzoek van de directeur van het plaatselijke ziekenhuis of we een mogelijkheid zien om materialen uit Nederland naar Zalyzsti te krijgen. Ben zal daarvoor contact leggen met SOEGG, een stichting die ziekenhuizen in Oekraïne ondersteunt.

Financiën
De voorzitter heeft om aan geld te komen diverse presentaties verzorgd.

• Een lezing ‘Oekraine, grensland’ voor de € 100 opbrengst;

• Een presentatie in de Remonstranse kerk op 1 december, opbrengst collecte € 168;

• Een presentatie in de kerstnachtdient van de Bethelkerk Vlaardingen, opbrengst collecte € 1283,20