Plannen en activiteiten: verleden, heden en toekomst

Verleden (SPELEN)


▶ Tot op heden heeft de stichting middelen besteed aan het inrichten en opknappen van een speeltuin in het centrum van het dorp waar kinderen vrijelijk gebruik van kunnen maken.


▶ Het speelmateriaal voor de speeltuin is belangeloos gemaakt/opgeknapt door de medewerkers van het bedrijf van de lokale projectleider en soms aangeschaft in Oekraïne.


▶ Het onderhoud van de speeltuin is/wordt jaarlijks gepleegd door een groep studenten van Scholengemeenschap Wolfert van Borselen in Rotterdam o.l.v de projectleider daar.

Heden (LEREN)


▶ In 2019 en 2020 ligt de doelstelling van De Oranje Kastanje meer op het thema 'LEREN' dan voorheen.


▶ De lokale school is in 2019 voorzien van een aantal laptops en desktops teneinde leren te vergemakkelijken en de wereld via het internet meer bereikbaar te maken.


▶ Ook het lokale ziekenhuis is voorzien van computerapparatuur.


▶ In 2020 en 2021 zullen kinderen, van wie de ouders geen geld hebben voor leermiddelen, gesponsord worden waardoor leermiddelen wel kunnen worden aangeschaft.


▶ In 2020 en 2021 zullen extra lessen Engels worden verzorgd voor de leerlingen in de laatse twee jaren van de schooltijd. Betere beheersing van de Engelse taal betekent betere toekomstmogelijkheden.


▶ In 2020 en 2021 zullen op beperkte schaal rijlessen voor schoolverlaters gefinancierd worden, eveneens om betere kansen te ontwikkelen op werk.

Toekomst (WERKEN)


▶ De Oranje Kastanje heeft contact met een Nederlands bedrijf om in of net buiten het dorp werkgelegenheid te creëren in de vorm van een toeleveringsbedrijf voor dat wat in Nederland geproduceerd wordt.


▶ Daarnaast is er door een Nederlands bedrijf een voorzichtige oriëntatie op het heropenen van een al 25 jaar leegstaande fabriekshal waar kleding genaaid wordt.


▶ Ook groeit het bedrijf van Oleg Boiko, de projectleider in de Oekraïne , zodanig dat een tweede vestiging overwogen wordt.